Avspenning - kan også være å gjøre ingenting

Oppdatert: mai 11


Det kan føles unyttig å ikke gjøre noe.

Men det kan være en god ting å gjøre ingenting.

Det kan lindre den negative effekten av kronisk stress - bekymring, dårlig søvn og muskelspenninger.

Kunsten er å finne en balanse mellom det å gjøre noe, og det å ikke gjøre noe.

36 visninger

+47 474 000 28

post@myoga.no

©myoga.online | Anne-Grete Lavik-Haug | 999630111